Monday, 24/01/2022 - 22:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS số 2 Xuân Hòa
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 4
Tháng 01 : 124
Năm 2022 : 124

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid 19

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid 19

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT BẢO YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS SỐ 2 XUÂN HÒA             Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                            

           Số: 01/KH- THCS                     Xuân hòa, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và dịch bệnh mùa đông xuân năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND huyện Bảo Yên về Kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Bảo Yên;

Căn cứ vào tình hình thực tế. trường thcs số 2 Xuân Hòa xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bện viêm đường hô hấp cấp do chủng mới cô rô na gây ra như sau:

 MỤC TIÊU CHUNG

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên trong nhà trường.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe học sinh,  giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập vào trường học.

2. Phối hợp với trạm y tế xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh,  giáo viên, cán bộ, nhân viên và cha mẹ học sinh về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân.

3. Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại các điểm trường, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh quan cảnh, lớp học, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong các nhà trường.

III. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH

- 100% học sinh, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh được tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô- rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân.

- 100%  học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong  nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe.

- 100% cơ sở diểm trường lẻ đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong  nhà trường.

IV. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng

- Trường THCS số 2 Xuân Hòa, các thôn bản thuộc khu vực tuyển sinh.

2. Đối tượng áp dụng

- Toàn thể CBGV, NV, học sinh trong nhà trường

- Phụ huynh của nhà trường

V. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh truyền truyền về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân trong nhà trường

a) Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Công văn số 79-CV/TW, Chỉ thị số 05/CT-TTg, Công văn số 1696/TTg-KGVX và Kế hoạch của ngành để cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, nhân viên, nắm vững tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona và dịch bệnh mùa đông xuân.

b) Tăng cường tuyên truyền trực tiếp  đến các bậc phụ huynh về cách chăm sóc sức khỏe gia đình tại nhà và cách chăm sóc của giáo viên cho trẻ tai nhà trường phải khoa học và tuân thủ đúng quy định để ngăn chặn bệnh

c) Hướng dẫn học sinh,  giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

d) Phát huy mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em nhằm tăng cường sự tham gia của trẻ em, học sinh trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh trong  nhà trường.

2. Tổ chức, chỉ đạo điều hành

 Củng cố, duy trì hoạt động Ban Chỉ đạo phòng chống bện cô rô na trong nhà trường để nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong phòng chống dịch bệnh, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống và ứng phó khi dịch bệnh xảy ra tại địa phương và trong nhà trường.

 Củng cố tủ thuốc y tế trường học về các tiêu chuẩn, quy định,  trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phòng y tế của trường.

3. Tăng cường phối hợp trạm y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh và y tế trường học

 Phối hợp với trạm Y tế hướng dẫn chuyên môn về công tác phòng chống dịch bệnh và kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học ; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong trường, cung cấp đủ nước uống, nước sạch cho học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học

 Phối hợp với các bộ, ngành và tổ chức liên quan tăng cường tuyên truyền, triển khai các nội dung hoạt động về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường;

4. Công tác kiểm tra

Tổ chức kiểm tra các công tác phòng chống dịch tại trường thường xuyên

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường:

Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bênh.

Ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban chỉ đạo.

Xây dựng Quy chế hoạt động, Tổ chức tuyên truyền phổ biến, triển khai Kế hoạch đến toàn thể cán bộ, GV, NV học sinh trong nhà trường.

2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trong nhà trường:

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp nhà trường thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện, Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, ngành y tế,  phối hợp với các ban nghành đoàn thể trong xã trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong phạm vi nhà trường;

 Rà soát lập danh sác học sinh có người nhà đi, về từ vùng có dịch và đi làm ăn bên Trung Quốc, theo dõi sát tình hình sức khỏe học sinh từng thôn bản thông qua giáo viên chủ nhiệm, trưởng thôn bản, phụ huynh học sinh;. Báo cáo thường xuyên tình hình sức khỏe học sinh cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch nhà trường, xã Xuân Hòa, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên;

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn học sinh và phụ huynh phòng chống dịch bệnh.

            Trong thời gian thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo về lãnh đạo nhà trường để có hướng giải quyết.

         Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh corona của trường THCS số 2 Xuân Hòa ./.

      Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG                                           

          - Phòng GD&ĐT Bảo Yên ( báo cáo);

            - UBND xã Xuân Hòa ( báo cáo);

            - Lưu VT, CM.

 

                                                                           

         

                                                                                   

                                                                                      Nguyễn Đức Chiến