Tuesday, 25/01/2022 - 00:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS số 2 Xuân Hòa
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 01 : 125
Năm 2022 : 125

Thông báo số 13: Thực hiện dạy-học trong điều kiện phòng chống dịch Covid -19

Thực hiện quyết định số 1822/PGD&ĐT ngày 09/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tổ chức dạy- học trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhà trường thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh các nội dung sau:

PHÒNG GD&ĐT BẢO YÊN

TRƯỜNG THCS SỐ 2 XUÂN HÒA

Số: 13 /THCS- TB

 

V/v Thực hiện dạy-học trong điều kiện phòng chống dịch Covid -19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Xuân Hòa, ngày 10 tháng 5 năm 2021

 

Thực hiện quyết định số 1822/PGD&ĐT ngày 09/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc tổ chức dạy- học trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhà trường thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh các nội dung sau:

 

          1. Đối với lớp 9: Tiếp tục tổ chức dạy học tập trung tại trường đến khi hết chương trình, ngày 15/5/2021, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

2. Đối với lớp 6,7, 8: Học sinh nghỉ học tập trung tại trường từ ngày 10/5/2021 đến khi có thông báo mới. Tổ chức dạy học theo hình thức giao tài liệu hướng dẫn tự học tại nhà từ ngày 11/5/52021 đến khi hết chương trình, 15/5/2021.

3. Giao cho chuyên môn nhà trường hướng dẫn chi tiết các nội dung liên quan đến công tác chuyên môn gồm: điều chỉnh lại kế hoạch giáo dục nhà trường, xây dựng kế hoạch hướng dẫn học sinh tự học, thiết kế tài liệu, giáo án, phương thức giao bài đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn và phòng chống dịch Covid 19.

4. Học sinh bán trú được bàn giao về cho gia đình quản lý từ ngày 10/5/2021 đén khi có thông báo mới.

Căn cứ nội dung trên, nhà trường yêu cầu các tổ chức, đoàn thể, cá nhân thực hiện nghiêm túc; báo cáo nhà trường khi xảy ra các vụ việc bất thường liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và phòng, chống dịch COVID- 19 để kịp thời giải quyết./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- UBND xã (b/c);  

- Các tổ bộ phận ( t/h);                                                 

- Lưu: VT.                     

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Chiến

 

Tác giả: Trường THCS số 2 xã Xuân Hòa
Nguồn: Trường THCS số 2 xã Xuân Hòa